1v1 Injustice 2 LegendarySeries Qualifier 1

Round 1

#1
1 - Elamac 1
BYE 0
#2
Details
17 - illidanRA 2
16 - N3w_Jakol 0
#3
BYE 0
#4
BYE 0
8 - DevBOOST 1
#5
5 - Leonahgoo 1
BYE 0
#6
Details
21 - FTG Sho Kahn 2
12 - Russy212 0
#8
BYE 0
4 - FieryD2 1
#9
3 - Emperor_DUK3 1
BYE 0
#10
Details
19 - Will_Bartness 2
14 - MIRRORSLOTH 0
#11
11 - Ashstix 1
BYE 0
#12
BYE 0
6 - KillJoy369 1
#13
BYE 0
#14
BYE 0
#15
Details
15 - FTG ACF17 2
18 - ZeeTheJanitor 0
#16
BYE 0
2 - Jay25flow_Mk 1

Round 2

#17
Details
1 - Elamac 2
17 - illidanRA 0
#19
Details
5 - Leonahgoo 0
21 - FTG Sho Kahn 2
#20
Details
4 - FieryD2 0
#22
Details
11 - Ashstix 1
6 - KillJoy369 2
#24
Details
15 - FTG ACF17 2
2 - Jay25flow_Mk 0

Round 3

#27
Details
3 - Emperor_DUK3 1
6 - KillJoy369 2
#28
Details
15 - FTG ACF17 2

Round 4

#29
Details
1 - Elamac 0
21 - FTG Sho Kahn 2
#30
Details
6 - KillJoy369 2
15 - FTG ACF17 0

Round 5

#31
Details
21 - FTG Sho Kahn 2
6 - KillJoy369 0

Round 1

#32
BYE 0
16 - N3w_Jakol 1
#33
BYE 0
BYE 0
#34
BYE 0
12 - Russy212 1
#35
BYE 0
#36
BYE 0
14 - MIRRORSLOTH 1
#37
BYE 0
BYE 0
#38
BYE 0
BYE 0
#39
18 - ZeeTheJanitor 1
BYE 0

Round 2

#41
2 - Jay25flow_Mk 1
BYE 0
#42
Details
19 - Will_Bartness 2
12 - Russy212 1
#43
Details
11 - Ashstix 0
#44
Details
5 - Leonahgoo 0
14 - MIRRORSLOTH 2
#45
4 - FieryD2 0
BYE 0
#46
17 - illidanRA 2
BYE 0
#47
Details
8 - DevBOOST 0
18 - ZeeTheJanitor 1

Round 3

#50
Details
14 - MIRRORSLOTH 2
4 - FieryD2 0
#51
Details
17 - illidanRA 2
18 - ZeeTheJanitor 0

Round 6

#59
Details
15 - FTG ACF17 2

Round 7

Round 9

#62
Details
21 - FTG Sho Kahn 2
6 - KillJoy369 0