1v1 Fortnite XB1 19-07

Round 1

1 - ChadAZA 1
#1
BYE 0
5 - FAST TURBO 8 0
#3
Details
12 - Nitro924 1
BYE 0
#4
4 - SEEMONSTER 1
#5
BYE 0
11 - Zannas10 0
#6
Details
6 - Neillbar 1
BYE 0
#8
2 - SethAZA 1

Round 2

1 - ChadAZA 4
#9
Details
12 - Nitro924 7
#10
Details
4 - SEEMONSTER 2
#11
Details
6 - Neillbar 0
#12
Details
2 - SethAZA 2

Round 3

1 - ChadAZA 6
#13
Details
12 - Nitro924 7
#14
Details
2 - SethAZA 1

Round 4

12 - Nitro924 6
#15
Details
2 - SethAZA 1

Round 4

1 - ChadAZA 3
#16
Details
Refresh the page to update the bracket