1v1 Fortnite PS4 21-06

Round 1

#1
BYE 0
#2
Details
33 - BKS_28 0
32 - Mitro202 1
#3
17 - Biddy16june 1
BYE 0
#4
BYE 0
#5
9 - MTG_TripleM 1
BYE 0
#6
BYE 0
24 - RivieraHire 1
#7
25 - OhZaz 1
BYE 0
#8
BYE 0
8 - KINGK18 1
#9
5 - YourBoyGlubs 1
BYE 0
#10
Details
28 - Rxdiium_ 1
#11
21 - Ittzdeegz832 1
BYE 0
#12
BYE 0
12 - Elysium 1
#13
13 - Goatyy . 1
BYE 0
#14
BYE 0
#16
BYE 0
4 - Taahir_ZA 1
#17
BYE 0
#18
Details
35 - VOV_36 1
30 - aKa_Kryptonz 3
#19
19 - Mr_Marvel8 1
BYE 0
#20
BYE 0
14 - Rick_Oros 1
#21
11 - Obscurest 1
BYE 0
#22
BYE 0
22 - Ittz_Tyy 1
#23
Details
38 - ScruffyZa 1
#24
BYE 0
6 - Wavy Africa 1
#25
7 - Ontiablo 1
BYE 0
#26
BYE 0
#27
23 - Blaze21-420 1
BYE 0
#28
BYE 0
10 - MTG_Shauny325 1
#29
15 - ScRuFFy_za 1
BYE 0
#30
BYE 0
18 - Ltd.space.pig 1
#31
Details
31 - ooVlamezS 0
34 - aplegend213 1
#32
BYE 0
2 - Jayhunter54 1

Round 2

#33
Details
32 - Mitro202 1
#34
Details
17 - Biddy16june 0
#35
Details
9 - MTG_TripleM 0
24 - RivieraHire 1
#36
Details
25 - OhZaz 4
8 - KINGK18 0
#37
Details
5 - YourBoyGlubs 5
28 - Rxdiium_ 1
#38
Details
21 - Ittzdeegz832 1
12 - Elysium 0
#39
Details
13 - Goatyy . 1
#42
Details
19 - Mr_Marvel8 0
14 - Rick_Oros 1
#43
Details
11 - Obscurest 0
22 - Ittz_Tyy 1
#44
Details
38 - ScruffyZa 2
6 - Wavy Africa 1
#45
Details
7 - Ontiablo 0
#46
Details
23 - Blaze21-420 2
10 - MTG_Shauny325 0
#47
Details
15 - ScRuFFy_za 1
18 - Ltd.space.pig 0
#48
Details
34 - aplegend213 1
2 - Jayhunter54 0

Round 3

#49
Details
32 - Mitro202 2
#50
Details
24 - RivieraHire 0
25 - OhZaz 2
#51
Details
5 - YourBoyGlubs 0
21 - Ittzdeegz832 1
#52
Details
4 - Taahir_ZA 3
#53
Details
14 - Rick_Oros 0
#54
Details
22 - Ittz_Tyy 0
38 - ScruffyZa 1
#55
Details
23 - Blaze21-420 0
#56
Details
15 - ScRuFFy_za 0
34 - aplegend213 1

Round 4

#57
Details
32 - Mitro202 0
25 - OhZaz 1
#58
Details
21 - Ittzdeegz832 1
4 - Taahir_ZA 0
#59
Details
38 - ScruffyZa 0
#60
Details
34 - aplegend213 1

Round 5

#61
Details
25 - OhZaz 1
21 - Ittzdeegz832 0

Round 6

#63
Details
25 - OhZaz 0

Round 6

#64
Details
21 - Ittzdeegz832 0