2v2 Fortnite PC 16-06

Round 1

#1
1 - Team Unify 1
BYE 0
#2
Details
17 - SNiPE 1
16 - Cleanup Crew 0
#3
BYE 0
#4
BYE 0
8 - TOVL Black 1
#5
BYE 0
#6
Details
21 - TeAm_ToXiC 5
12 - uTi 8
#8
BYE 0
4 - VVS 1
#9
3 - Meme Team 1
BYE 0
#11
BYE 0
#12
BYE 0
6 - Zen1 1
#13
BYE 0
#14
BYE 0
10 - CLUCKBOY1 1
#16
BYE 0
2 - Yoink Patrol 1

Round 2

#17
Details
1 - Team Unify 13
17 - SNiPE 6
#19
Details
12 - uTi 3
#20
Details
20 - Unknown 3
4 - VVS 0
#22
Details
6 - Zen1 2

Round 3

#25
Details
1 - Team Unify 11
8 - TOVL Black 15
#26
Details
12 - uTi 4
20 - Unknown 9
#27
Details
6 - Zen1 0
#28
Details
10 - CLUCKBOY1 0
2 - Yoink Patrol 1

Round 4

#29
Details
8 - TOVL Black 14
20 - Unknown 5

Round 5

#31
Details
8 - TOVL Black 12
2 - Yoink Patrol 2

Round 5