1v1 Fortnite PC 14-06

Round 1

1 - Zoniti 1
#1
BYE 0
#2
Details
16 - Giide 0
9 - GarBster 1
#3
BYE 0
BYE 0
#4
8 - KilljoyFinch 1
5 - SCHN1TZEL57 1
#5
BYE 0
BYE 0
#6
12 - YeezyKid 1
13 - zozutv 2
#7
Details
20 - xTcCryptic 0
BYE 0
#8
3 - Unify_Omeezy 1
#9
BYE 0
19 - d4zo 0
#10
Details
14 - Sam 1
11 - Willbill88 1
#11
BYE 0
BYE 0
#12
6 - lordmordi 1
7 - EntityFX 1
#13
BYE 0
BYE 0
#14
10 - zwoom 1
15 - Krypto Riots 1
#15
Details
18 - GamingGlyph 0
BYE 0
#16
2 - nervexxx 1

Round 2

1 - Zoniti 4
#17
Details
9 - GarBster 0
#18
Details
8 - KilljoyFinch 2
5 - SCHN1TZEL57 1
#19
Details
12 - YeezyKid 0
13 - zozutv 0
#20
Details
3 - Unify_Omeezy 1
#21
Details
14 - Sam 0
11 - Willbill88 0
#22
Details
6 - lordmordi 1
7 - EntityFX 2
#23
Details
10 - zwoom 0
15 - Krypto Riots 0
#24
Details
2 - nervexxx 2

Round 3

1 - Zoniti 1
#25
Details
8 - KilljoyFinch 0
3 - Unify_Omeezy 0
#27
Details
6 - lordmordi 1
7 - EntityFX 0
#28
Details
2 - nervexxx 2

Round 4

1 - Zoniti 7
#29
Details
6 - lordmordi 2
#30
Details
2 - nervexxx 4

Round 5

1 - Zoniti 0
#31
Details
2 - nervexxx 1

Round 5

#32
Details
6 - lordmordi 0
Refresh the page to update the bracket