Injustice 2 Legendary League
Group 1
NamePtsPldWDLRF:RA
FTG Sho Kahn21770020:6
GEM ZAZA15750215:11
FTG ACF1712740318:10
Mr 500012740317:12
FTG PARASURAMA9730414:16
GEM KillJoy9730413:15
N3w_Jakol371065:18
Elamac371065:19