1v1 Fortnite Console 12-02

Round 1

#1
1 - Goatyyツ 1
BYE 0
#2
Details
32 - Trist0n 1
#3
17 - ATK Deuz 1
BYE 0
#4
BYE 0
16 - xPaM tHe MaNx 1
#5
9 - SEEMONSTER 1
BYE 0
#6
BYE 0
24 - Max98723 1
#7
BYE 0
#8
BYE 0
#9
BYE 0
#10
BYE 0
28 - Fantasy 1
#11
21 - AndrewHeatYT 1
BYE 0
#12
BYE 0
12 - EGSA Gogabee 1
#13
13 - Gsterzeps 1
BYE 0
#14
BYE 0
20 - arcxne 1
#15
29 - xSTaRFuRYx 1
BYE 0
#16
BYE 0
4 - PlayHerTG 1
#17
3 - Syco FN 1
BYE 0
#18
Details
35 - Dariesh14 0
30 - RicardoRix420 1
#19
19 - Bloti_M 1
BYE 0
#20
BYE 0
14 - AbeMyBaby1 1
#21
11 - NathanBrahm 1
BYE 0
#22
BYE 0
22 - Saint Nate 1
#23
27 - xPaulAlex11x 1
BYE 0
#24
BYE 0
6 - Itz_Balsak 1
#25
7 - Clink 1
BYE 0
#26
BYE 0
#27
BYE 0
#28
BYE 0
10 - RadGamer28 1
#29
15 - SLAVË Bxnga 1
BYE 0
#30
BYE 0
#31
Details
31 - Noob_Gawd 0
34 - Dusty 1
#32
BYE 0
2 - GreenNightQ 1

Round 2

#33
Details
1 - Goatyyツ 1
32 - Trist0n 0
#34
Details
17 - ATK Deuz 1
16 - xPaM tHe MaNx 0
#35
Details
9 - SEEMONSTER 1
24 - Max98723 0
#37
Details
28 - Fantasy 1
#38
Details
21 - AndrewHeatYT 1
12 - EGSA Gogabee 0
#39
Details
13 - Gsterzeps 1
20 - arcxne 0
#40
Details
29 - xSTaRFuRYx 1
4 - PlayHerTG 0
#41
Details
3 - Syco FN 1
30 - RicardoRix420 0
#42
Details
19 - Bloti_M 0
14 - AbeMyBaby1 1
#43
Details
11 - NathanBrahm 0
22 - Saint Nate 1
#44
Details
27 - xPaulAlex11x 1
6 - Itz_Balsak 0
#45
Details
7 - Clink 1
#46
Details
10 - RadGamer28 1
#48
Details
34 - Dusty 0
2 - GreenNightQ 1

Round 3

#49
Details
1 - Goatyyツ 0
17 - ATK Deuz 1
#50
Details
9 - SEEMONSTER 0
#51
Details
28 - Fantasy 0
21 - AndrewHeatYT 1
#52
Details
13 - Gsterzeps 0
29 - xSTaRFuRYx 1
#53
Details
3 - Syco FN 1
14 - AbeMyBaby1 0
#54
Details
22 - Saint Nate 0
27 - xPaulAlex11x 1
#55
Details
7 - Clink 1
10 - RadGamer28 0
#56
Details
15 - SLAVË Bxnga 1
2 - GreenNightQ 0

Round 4

#57
Details
17 - ATK Deuz 1
#58
Details
21 - AndrewHeatYT 1
29 - xSTaRFuRYx 0
#59
Details
3 - Syco FN 1
27 - xPaulAlex11x 0
#60
Details
7 - Clink 1
15 - SLAVË Bxnga 0

Round 5

#61
Details
17 - ATK Deuz 1
21 - AndrewHeatYT 0
#62
Details
3 - Syco FN 1
7 - Clink 0

Round 6

#63
Details
17 - ATK Deuz 0
3 - Syco FN 1

Round 6

#64
Details
21 - AndrewHeatYT 0
7 - Clink 1